Teadmiseks Moodle'i kasutajatele

Moodle garanteeritud tööaeg: 07.00 - 20.00

Planeeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus toimub tööajal ja kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajaid sellest Moodle avalehel ja koolide administraatoreid (Manager/haldur roll) e-kirja teel vähemalt 5 tööpäeva ette. Väljaspool tööaega toimuvatest katkestustest ei ole kohustust ette teatada.

Teenuse kasutajatugi töötab e-posti teel E-R kell 9.00-17.00 aadressil moodle@harno.ee
Последнее изменение: Thursday, 18 March 2021, 15:10