Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada 12. klassi õpilasi inglise keele riigieksami sooritamiseks. Kursuse raames tehakse ülevaadet inglise keele grammatikast ning tutvustatakse tüüpilisi näitülesandeid.