Kursus annab teoreetilised teadmised meediakriitika põhialustest ja õpetab neid rakendama praktilises meediakriitilises analüüsis.

Üliõpilane saab oskuse meediakriitiliselt analüüsida meedia praktikaid (töömeetodeid, mõjutatavust, retoorikat, teemade, fookuse valikuid) ja tekste.

 

Kursus käsitleb kaasaegse meediakriitika problemaatikat, erinevaid kontseptsioone ja annab ülevaate meedia-analüüsi põhimõtetest. Kursuse käigus tutvutakse lähemalt ajakirjanduskriitika erinevate aspektidega ning kriitilise analüüsi võtetega. Tutvutakse ingliskeelse meediakriitikaga (võrguväljaannetega). Loetakse ja refereeritakse inglisekeelseid meediakriitika alaseid artikleid vastavalt õppejõu juhendamisele.

Tehakse õppejõu ülesandel iseseisvaid praktilisi kirjalikke analüüse rühmatööna

Kirjutatakse iseseisva tööna  essee ”Hea ajakirjandus”