Kursus kuulub Paide KKK veokorralduse eriala õppekavasse.
Kursuse jooksul antakse ülevaade autoveoseaduse nendest osadest, mis on seotud veokorraldaja töögaautoveoettevõttes ja selgitatakse loogilises soses CRM konventsiooni järgseid saatja, vedaja ja saaja kohustusi, õigusi, vastutust ja vastutusest vabanemist.