Antud kursus võimaldab paremini ja huvitavamalt laomajanduse eriala õpilastele vene keelt õpetada.
Kursus sisaldab erialakeelseid tekste, vajalikku sõnavara, küsimusi teksti kohta ja harjutusi. Grammatika õpetamine on seotud tekstides sisalduva sõnavara ja väljenditega.