Kursuse eesmärgiks on arendada kriitilist mõtlemist, kahtlemist ja argumenteerimisoskust. Filosoofia põhiprobleemide õppimise kaudu mõistab kursusel osaleja, et kõigil mõtteviisidel, ka teadusel, on varjatud filosoofilised eeldused, mis pole ainuvõimalikud ega lõplikult tõestatavad. Filosoofia õppimine aitab kaasa avatud silmaringiga teadlase kujunemisele ning salliva hoiaku kujunemisele teiste kultuuride ja mõtteviiside suhtes.