Üliõpilased omandavad alusteadmised CAD-süsteemidest ning nende rakendamisest geomaatikas. Kursuse läbimisega luuakse alus erialaste digitaalsete dokumentide ja jooniste vormistamisest.