Sissejuhatav kursus vesiehitus ja veekaitse erialale.