Sihtrühm: kutsekooli II kursus, õldhariduskooli 12.klass

Kursuse väljatöötaja ja läbiviija: Kadri Roball

Eesmärgid: Õpilane õpib tundma Eesti ja Euroopa ajalugu, mõistab ühiskonnas toimunud muutusi ja arengu järjepidevust ajaloo vältel. Oskab analüüsida lähiajaloo probleeme. Selekteerib, refereerib ning võrdleb erinevaid ajalooallikaid ja seisukohti. Õpilane kirjeldab rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel ja võrdleb neid Esimese  maailmasõja eelsetega. Mõistab Eesti valikuid saatuseaastatel 1939-40, iseloomustab Eesti ajalugu sõjaaastetel ja analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole. Õpilane iseloomustab Teise maailmasõja tulemusi.

E-kurusus aitab muuta Teise maailmasõja materjali õpilastele huvitavamaks ja arusaadavamaks, toetada auditoorseid loenguid ja õppida teema lõpus olevaks kontrolltööks.