AUTO EHITUSE ALUSED

Kursus "Auto ehituse alused" on üks osa Järvamaa Kutsehariduskeskuse teedeehituse eriala õppeainest "Autojuhi ametikoolitus". Kursus on mõeldud II ja III kursuse õpilastele. Kursuse materjale saab kasutada ka täiend- ja ümberõppe kursustel. Kursuse maht 0,5 AP.