Üliõpilane omandab metoodilise aluse 3D projekteerimistarkvara(de)ga kaasnevate analüüsivõimaluste kasutamiseks sobivaimate konstruktsioonitüüpide/ehitustehnoloogiate valikuks etteantud kriteeriumite alusel. Üliõpilane teostab praktikas varem omandatud BIM-projekteerimise metoodilisi aluseid soovitud tulemuste saavutamiseks konstruktiivses, ehitusfüüsikalises ja kuluefektiivses (eelkalkulatsioon) võtmes. Eelkalkulatsioonid koostatakse kahe sarnase ehitisealuse pinna ja kubatuuriga hoone põhjal. 

Selleks teostatakse eelnevalt ühe hoone projekt põhiprojekti staadiumis koos energiaarvutustega koos eelkalkulatsiooniga. 

Järgnevalt muudetakse õppejõu pool määratavaid konstruktiivelemente selliselt, et hoone gabariidid jäävad samaks. Näide: puitvoodriga ja puitkarkassiga min.villaga soojustatud välisseinad asendatakse nt Bauroc EcoTerm plokkseinaga koos kõigi muude vajalike ehituslike kihtidega. Vastavad muudatused viiakse sisse ka eelkalkulatsiooni.

Lõpuks hinnatakse saadud tulemusi erinevate kriteeriumite alusel: kapitaalsuse, tulepüsivuse, ehitusmaksumuse, ekspluatatsioonikulu ja kontaktis olemise sobivuse poolest muude konstruktsioonidega. Leitakse millised kombinatsioonid Hoone 1 ja Hoone 2 konstruktiivelementidest annaks optimaalseima tulemuse vastavalt eelpool toodud kriteeriumitele.