Praktikum: Sissejuhatus infootsingutesse

Lõpphindamine:  Mitteeristav

Eesmärk: Praktikumi eesmärk on toetada õppeainel "TE.1038 Uurimistöö metodoloogia ja inseneritarkvara" osalevate tudengite infootsingute alaste pädevuste arengut.

Praktikumi korraldus: Praktikum toimub veebipõhiselt.