Kaugseiretehnika areng pakub uusi võimalusi metsa takseertunnuste hindamiseks. Erinevate skannerite abil tehtud spektraalsed ülesvõtted piltidena või lennukilt või juba ka droonidelt tehtava lasermõõdistuse andmestik 3D punktipilvena sisaldavad infot, mida saab üsna tõhusalt kasutada metsade struktuuriparameetrite kirjeldamisel. Kaugseireinfo kasutamise oskused on vajalikud nii kutselise metsakorraldaja töös kui ka uuringute tegemisel. Kursuse käigus kasutatakse peamiselt Landsat ja Sentinel seeria satelliitidel olevate skannerite Operational Land Imager ja Multi Spectral Instrument pilte ning lennukilt tehtud laserskanneerimise andmeid metsade takseertunnuste kaartide koostamiseks kas Järvselja katsealal või mõnel muul testalal.
    
 Remote sensing offers different options for the estimation of forest structure variables. Data from multispectral scanners and airborne laser scanners (mounted on airplanes or drones) can be processed with regression techniques or classification methods for forest inventories. The knowledge about applied remote sensing for forest inventories are useful for professional forest inventory staff and for scientific studies. During the course, multispectral images mainly from scanners Operational Land Imager on-board Landsat-8 and Multi Spectral Instrument on-board Sentinel-2 and airbornne laser scanning data will be used for creating maps of forest inventory variables for Järvselja or some other test site.