Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
- CAD arvutiprogrammide ülevaade;
- põhilised joonestamiskäsud;
- põhilised redigeerimiskäsud;
- täppisjoonestamise võtted;
- jooniste visualiseerimise (suurendamine, vähendamine) võimalused;
- kihtide kasutamine;
- teksti ja sümbolite sisestamine;
- kontuuride viirutamine, modifitseerimine;
- jooniste mõõtmestamine.
- blokkide kasutamine;
- modifitseeritavate blokkide loomine;
- massiivide loomine ja kasutamine;
- disainikeskuse kasutamine;
- päringukäsud;
- jooniste ettevalmistamine printimiseks ja väljaprintimine, ka layoutide loomine;
- kolmemõõtmelise modelleerimise põhimõtted;
- navigeerimine kolmemõõtmelisel mudelil;
- perspektiiv- ja paralleelprojektsioonid;
- erinevate valgusallikate (päike, punktvalgus, suundvalgus) kasutamine;
- materjali omaduste (puit, metall, klaas, müüritis jne.) kandmine kehadele;
- pildi loomine mudelist.

Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane:
- omab ülevaadet CAD tarkvarast;
- tunneb põhilisi joonestamiskäske ja redigeerimiskäske;
- tunneb ja oskab kasutada täppisjoonestamise võtteid;
- oskab kasutada kihtide süsteemi;
- oskab kasutada blokke, massiive ja disainikeskust;
- oskab vormistada ehitusgraafika nõuetele vastava ehitusjoonise;
- oskab ette valmistada jooniseid väljaprindiks ja neid mõõtkavas välja printida.
- tunneb ja oskab rakendada kolmemõõtmelise modelleerimise põhimõtteid kolmemõõtmelise mudeli koostamisel;
- oskab luua perspektiivvaateid ja animatsiooni 3D objektidest;
- oskab 3D mudelist luua visualiseerigu koos valguse, varjudega.