Teadustöö aluste kursus annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikaine koosneb auditoorsetest loengutest ja e-õppevormidest, mille jooksul käsitletakse eelpool nimetatud teemasid.

Teadustöö aluste kursus on sissejuhatus järgmisel aastal tehtavale uurimistööle.