Geodeesia , kinnisvara planeerimise ja maakorralduse magistriõppe kohustuslik aine.  Kursuse edukaks läbimise eeldusels on algteadmised geoinforüsteemidest ja geoinformaatikast.