Lineaar- ja ruutvõrrandite lahendamine. Ruutfunktsioon. Tehted algebraliste murdudega. Trigonomeetria. Trigonomeetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas. Ruumilised kujundid.