Kursuse eesmärgiks on selgitada üliõpilastele Eesti erametsandust, selle arengut ning peamisi probleeme ja tegevusi. Ülevaade antakse metsaomaniku õigustest, kohustustest ja tegevusest nii suur- kui ka väikeomanike aspektist aga samuti selgitatakse metsaühistute eesmärke ja tegevust. Kursusel omandatud teadmised ja oskused toetavad üliõpilaste üldteadmisi ja edasisi õpinguid eelkõige metsa- ja keskkonnapoliitika alal.