Kursus on mõeldud turundussuunaga ärikorraldajatele klassiruumis õpitu kordamiseks.
Sissejuhatus klienditeenindusesse.
Millest juhinduda klienditeninduse korraldamisel?
Praktilised ülesanded klienditeeninduse korraldamiseks.