Käesolev avatud e-kursus on loodud Sisekaitseakadeemia praktikantidele ning praktika juhendajatele enesearendamise eesmärgil. Kursusele on kokku kogutud erinevaid õppimiseks sobivaid materjale. Kursusega on oodatud liituma kõik asjast huvitatud.