Ainekursus on kohustuslik ehitusinseneriõppe maahituse ja veemajanduse õppekava üliõpilastele.