• Magistritöö kava ja juhendaja(te) nõusoleku(te) esitamine teemade ja juhendajate kinnitamiseks;
  • Magistritöö valdkonna muutmiseks uue laiendatud kava esitamine.