Kursus koondab materjalid, mida kasutatakse Praktilise looduse kursuse õppimisel.