E-kursus on loodud toetamaks 6. klassi loodusõpetust.