Kursus uurimistöö aluste läbiviimiseks Loksa Gümnaasiumis.