Kordamismaterjal: tehted murdudega, algebraliste avaldiste teisendamine, võrrandite lahendamine.

Uus materjal: juure mõiste laiendamine, astendamise ja juurimise reeglite üldistamine, võrrandid ja võrratused, võrratusesüsteemid.