LdV taotlusvooru kaudu 2012-2014 elluviidud strateeegilise koostöö projekt: Laiendatud ettevõtlusõppe integreerimine tehnikaõppekavade koosseisu Austria kogemuste baasil. Õppekavas on moodul, mis käsitleb suhtekorraldust kui organisastiooni juhtimise vahendit.