Kursus on mõeldud väikeettevõtete omanikele, juhiabidele, raamatupidajatele   - kõigile, kes oma igapäevast tööd tehes peavad kasutama korras keelt ja edastama selgeid sõnumeid. Kursus keskendub ametikirjade õigekirjale, stiilile ja vormile.


Esmalt testige oma õigekeelsusoskusi ja tehke järgnev test. Seejärel suunduge esimese teema juurde.