Kursus geodeesia ja maakorralduse eriala bakalaureuse astme õppijatele.