Kursuse sihtrühmaks on gümnaasiumi lõppuklasside õpilased, kes on otsustanud valida üheks riigieksamiks saksa keele riigieksami. Vaatleme kursusel eelmiste aastate eksameid. Õpilased saavad ka testida oma teadmisi erinevate testide abil.