välismin ska  sisemin

Koolituse eesmärk: anda ülevaade tsiviilmissioonide õiguslikust alusest, eesmärgist, korraldusest ja partneritest ning tutvustada missiooniks valmistumise põhimõtteid.

 

Kursuse läbinu:

  • mõistab tsiviilmissiooni olemust, õigusliku tausta ja korraldust selliselt, et suudab ennast missiooniks ette valmistada;
  • eristab tsiviilmissioonide liike, neile omaseid koostööpartnerid ja tunnuseid ning teab missioonidega seotud ohte;
  • teab edasisi koolitus- ja enesetäiendamisvõimalusi ning suudab osaleda missioonide valikuprotsessis.