Ainekursuse eesmärk on anda kalakasvatuse üliõpilastele teadmised kalade toitumise füsioloogia ja nende söötmise eripärast. Kursuse käigus saadakse teadmised kalasöötade koostisest ja erinevatest söödalisanditest, kvaliteedikontrollist, söötmisrežiimist, seadmetest ning söötade mõjust keskkonnale.