Kursus põhineb õpiku "Themen aktuell 1", õppetükkidel 1-4. Materjalid sisaldavad audioharjutusi saksa keele hääldamise iseseisvaks harjutamiseks, saksa grammatika reegleid inglise keeles, saksa sõnavara koos inglise vastetega,  grammatika- ja sõnavara harjutusi iseseisvaks tööks.