Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ülevaate arvuti riistvarast.
Teab millistest komponentidest koosneb arvutikomplekt.
Tunneb ja oskab nimetada peamiste arvutikomplekti komponentide parameetrid.
Suudab määrata erinevate arvutikomplekti komponentide omavahelist sobivust.
Õppija teab ja tunneb:
• arvutikomplekti komponente;
• arvutikomplekti parameetreid;
• arvutikomplekti komponentide parameetreid, kasutusvaldkondi ja omavahelist
sobivust.
Õppija oskab:
• hinnata arvutikomplekti parameetreid;
• valida arvutikomplekti koostamise jaoks omavahel sobivad komponente;
• leida erialakirjandusest või internetist arvutikomplekti komponentide täielike
kasutusjuhendeid ja parameetreid.