Põhikooli arvutiõpetuse kursus

Antud õppematerjalide eesmärgiks on õpetada mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor kasutamist.
App Inventorit saab kasutada veebipõhises keskkonnas http://appinventor.mit.edu/explore/
ja tehtud rakenduste käivitamiseks arvutis oleks vaja installeerida aiStarter http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html.

Veebilehtede loomine ja disain

Kliendipoolsete veebirakenduste kursus