Õpilased pääsevad vajalikele Moodle kursustele ligi õpetaja käest saadud võtme abil.

Õpetajad peaksid Moodle kursuste tellimiseks pöörduma kooli haridustehnoloogi poole, teatades vajaminevate kursuste nimed. Moodle kursuse loomise juhendid saate kooli haridustehnoloogi käest.