Omandada süsteemsed teadmised: masinaehituses kasutatavatest töötlemistehnoloogiatest ja -pinkidest; survetehnoloogia teoreetilistest aluste tundmaõppimisest ja parimast võimalikust tehnika valimisest metallide töötlemisel; saaste kompleksest vältimisest ja kontrollist; keevitusmetallurgia põhimõistetest ja -alustest; kaarkeevituse vooluallikate üldehitusest ja tööprintsiipidest. Õppeaines omandatud erialased teadmised on vajalikud bakalaureuseõppe läbimiseks ja magistriastmes õpingute jätkamiseks.