Konsulendi baaskursusel pööratakse tähelepanu nõustamise psühholoogiale, metoodikale, kliendikesksusele, eetikale. Kursus on abiks konsulenditöö  kompetentside lahtimõtestamisel ning enesehinnangu koostamisel.

Kursus on interaktiivne, sisaldades sh probleemharjutuste lahendamist  ja videotagasisidet.

Kursusel õppijad teevad  kodutöid, mille üleslaadimise lõpptähtaeg moodlesse teema Kodutööd 1 alla. on 25. veebruar. tagasiside 28.02.2020


Lugupidamisega

Maret Prits