Konsulendi baaskursusel pööratakse tähelepanu nõustamise psühholoogiale, metoodikale, kliendikesksusele, eetikale. Kursus on abiks konsulenditöö  kompetentside lahtimõtestamisel ning enesehinnangu koostamisel.

Kursus on interaktiivne, sisaldades sh probleemharjutuste lahendamist  ja videotagasisidet.

Kursusel õppijad teevad  kodutöid, mille üleslaadimise lõpptähtaeg moodlesse on sätestatud kokkuleppel.


Lugupidamisega

Maret Prits