Inimeseõpetuse kursus gümnaasiumile

Inimeseõpetuse kursus gümnaasiumile

Uurimistöö teema registreerimine; etapiaruannete esitamine protsessi jälgimiseks; uurimistöö lõppversiooni esitamine. Tööde kogum retsensentidele hinnangute andmiseks ning komisjonile tutvumiseks.