KURSUSE TUTVUSTUS

Vihjeandmise meetmete kursus on suunatud eelkõige erasektori töötajatele. Ent kindlasti leiavad sellest juhiseid meetmete ülesseadmiseks ja parendamiseks ka teiste sektorite esindajad.

Kursus tugineb 2019. aastal Korruptsioonivaba Eesti välja antud ja ühingu endise tegevjuhi Anni Jatsa koostatud tööriistakasti käsiraamatul. Tööriistakast põhineb Transparency Internationali ja teiste vihjeandmise teemaga tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide koostatud parimatel praktikatel.

Kursus koosneb neljast moodulist ja on täies mahus veebipõhine. Iga mooduli läbimiseks on ette nähtud ligikaudu ühe nädala pikkune tähtaeg. Ühes moodulis on kuni kolm alateemat.

Eesmärk on anda teadmised vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid rakendada.

Kursusel on peamiselt individuaalsed, aga ka koostöised ülesanded.

Õpiteekond kaardistatakse testides, mille alusel on võimalik analüüsida õppija ja tema organsiatsiooni olukorda.

Kursuse läbimisel võib abi küsida  MTÜ Korruptsioonivaba Eesti aadressil info@transparency.ee


KURSUSE ÜLESEHITUS 

I moodul: HÄÄLESTUS
Sissejuhatus
2. osa Vihjeandmise kasutegurid, põhimõtted ja komponendid, teavituskanalid
3. osa Seadusandlus ja andmekaitse


II moodul MEETMETE LOOMINE 
1. osa Juhtkonnalt toetuse hankimine
2. osa Rollide jaotus ja sisendi kogumine
3. osa Teavituskanalite loomine ja ettevõttevälised teavituskanalid


III moodul MEETMETE KINNITAMINE JA RAKENDAMINE 
1. osa Kommunikatsiooniplaan
2. osa Meetmete kinnitamine, teavitamise juhise kontrollnimekiri


IV moodul MEETMETE TÄIENDAMINE ja KOKKUVÕTE 
1. osa Mehhanismi täiendamine ja vahehindamine
2. osa Kokkuvõte

MEELDIVAT ÕPPIMIST!