Koolituse läbinud õppija orienteerub erihoolekandeteenuste süsteemis ning lähtuvalt kliendi arengulistest, käitumuslikest ja/või psüühilistest eripäradest ja situatsiooni olemusest analüüsib, planeerib ja viib läbi vajalikke sekkumisviise ning kasutab olukorrale ja kliendi vajadustele sobivaid suhtlemistehnikaid.

Koolituse läbinud õppija orienteerub erihoolekandeteenuste süsteemis ning lähtuvalt kliendi arengulistest, käitumuslikest ja/või psüühilistest eripäradest ja situatsiooni olemusest analüüsib, planeerib ja viib läbi vajalikke sekkumisviise ning kasutab olukorrale ja kliendi vajadustele sobivaid suhtlemistehnikaid.