Käesolev kursus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajatelt saadud sisendi põhjal teemade kohta, mis peaksid olema noortekeskuses töötaval spetsialistil tema teadmistepagasis. Kursus on enamuses e-õppena toimuv ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis. 

Koolituse maht 72 ak/h.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga nädala esmaspäeval avaneb uus teemamoodul. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused, soovitav lisalugemine. Iga nädal saab õppija ka ühe iseseisva ülesande või lahendada küsimusi testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad. 

TEEMAD: 

 • Avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Noortekeskus kui sotsiaalse innovatsiooni keskus
 • Kaasamine, osalus ja koostöö
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Tõenduspõhine noorsootöö
 • Ettevõtlikkus ja omaalgatus
 • Noorsootöö KOV-is - asjaajamine ja planeerimine
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad

Käesolev kursus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajatelt saadud sisendi põhjal teemade kohta, mis peaksid olema noortekeskuses töötaval spetsialistil tema teadmistepagasis. Kursus on enamuses e-õppena toimuv ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis. 

Koolituse maht 72 ak/h.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga nädala esmaspäeval avaneb uus teemamoodul. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused, soovitav lisalugemine. Iga nädal saab õppija ka ühe iseseisva ülesande või lahendada küsimusi testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad. 

TEEMAD: 

 • Avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Noortekeskus kui sotsiaalse innovatsiooni keskus
 • Kaasamine, osalus ja koostöö
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Tõenduspõhine noorsootöö
 • Ettevõtlikkus ja omaalgatus
 • Noorsootöö KOV-is - asjaajamine ja planeerimine
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad