Kohtume ja õpime Teamsis, Moodles on testide tegemine, mida muidu teeks klassis.