CARe (Comprehensive Approach of Rehabilitation) metoodika on hea töövahend spetsialistidele, kes töötavad psüühiliselt ja sotsiaalselt haavatavate sihtgruppidega. Metoodika aitab tugevdada taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud lähenemist ning annab raamistiku individuaalseks klienditööks rehabilitatsioonis - koostöösuhte loomiseks, kliendi vajaduste ja soovide mõistmiseks, eesmärkide seadmiseks ning tegevuste planeerimiseks ja hindamiseks.