Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija teooriakursus.

E-kursuse maht on 40 akadeemilist tundi (sh iseseisev õpe). Kursus lähtub liiklusseaduses, autoveoseaduses ja nende alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuetest.

Koolitusele registreerimiseks võtke ühendust koolitus@tul.ee.