Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Menetlejad, välijuhid, patrullpolitseinikud, piirkonnapolitseinikud, teiste asutuste spetsialistid, kes puutuvad kokku kuriteoohrvitega (kannatanutega). 
Koolitus toimub kahe kahepäevase moodulina (I moodul on 16 tundi ja II moodul on 16 tundi), mida võib läbida ka eraldiseisvana. Esimene moodul keskendub üldisematele suhtlemisoskustele kannatanutega ning teine moodul kannatanute ärakuulamisele ja küsitlemisele. Esimese mooduli sihtgrupp on kõik politseiametnikud, teine moodul on suunatud eelkõige menetlejatele.  

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised kannatanute kohtlemise põhimõtetest, oskused ennetada teisest ohvristumist ning kaitsta kannatanu seaduslikke õigusi. 

Õpiväljundid

Koolituse oodatav tulemus I mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    teab trauma mõju kannatanule ja kannatanu käitumisele ning sellest tulenevaid vajadusi;
•    teab haavatavate kannatanute eripärasid (alaealised, lähisuhtevägivalla ohvrid, seksuaalvägivalla ohvrid);
•    oskab haavatavate kannatanute eripäradega suhtlemisel arvestada;
•    suhtleb kannatanutega austaval, diskreetsel, professionaalsel ja mittediskrimineerival moel.
Koolituse oodatav tulemus II mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    hindab kannatanute individuaalseid kaitsevajadusi ning teisese ohvristumise riske;
•    selgitab ohvrile tema õigusi  lihtsalt ja arusaadavalt ning võimalusi kaitsemeetmeteks ja abiteenuste saamiseks;
•    oskab kannatanutega suheldes märgata ning vähendada nende teisese ohvristumise riske;
•    võtab arvesse kannatanuga suhtlemisel tema parimaid huve ning vajadusi;
•    rakendab kannatanu küsitlemisel sensitiivse kohtlemise põhimõtteid.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Menetlejad, välijuhid, patrullpolitseinikud, piirkonnapolitseinikud, teiste asutuste spetsialistid, kes puutuvad kokku kuriteoohrvitega (kannatanutega). 
Koolitus toimub kahe kahepäevase moodulina (I moodul on 16 tundi ja II moodul on 16 tundi), mida võib läbida ka eraldiseisvana. Esimene moodul keskendub üldisematele suhtlemisoskustele kannatanutega ning teine moodul kannatanute ärakuulamisele ja küsitlemisele. Esimese mooduli sihtgrupp on kõik politseiametnikud, teine moodul on suunatud eelkõige menetlejatele.  

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised kannatanute kohtlemise põhimõtetest, oskused ennetada teisest ohvristumist ning kaitsta kannatanu seaduslikke õigusi. 

Õpiväljundid

Koolituse oodatav tulemus I mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    teab trauma mõju kannatanule ja kannatanu käitumisele ning sellest tulenevaid vajadusi;
•    teab haavatavate kannatanute eripärasid (alaealised, lähisuhtevägivalla ohvrid, seksuaalvägivalla ohvrid);
•    oskab haavatavate kannatanute eripäradega suhtlemisel arvestada;
•    suhtleb kannatanutega austaval, diskreetsel, professionaalsel ja mittediskrimineerival moel.
Koolituse oodatav tulemus II mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    hindab kannatanute individuaalseid kaitsevajadusi ning teisese ohvristumise riske;
•    selgitab ohvrile tema õigusi  lihtsalt ja arusaadavalt ning võimalusi kaitsemeetmeteks ja abiteenuste saamiseks;
•    oskab kannatanutega suheldes märgata ning vähendada nende teisese ohvristumise riske;
•    võtab arvesse kannatanuga suhtlemisel tema parimaid huve ning vajadusi;
•    rakendab kannatanu küsitlemisel sensitiivse kohtlemise põhimõtteid.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Menetlejad, välijuhid, patrullpolitseinikud, piirkonnapolitseinikud, teiste asutuste spetsialistid, kes puutuvad kokku kuriteoohrvitega (kannatanutega). 
Koolitus toimub kahe kahepäevase moodulina (I moodul on 16 tundi ja II moodul on 16 tundi), mida võib läbida ka eraldiseisvana. Esimene moodul keskendub üldisematele suhtlemisoskustele kannatanutega ning teine moodul kannatanute ärakuulamisele ja küsitlemisele. Esimese mooduli sihtgrupp on kõik politseiametnikud, teine moodul on suunatud eelkõige menetlejatele.  

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised kannatanute kohtlemise põhimõtetest, oskused ennetada teisest ohvristumist ning kaitsta kannatanu seaduslikke õigusi. 

Õpiväljundid

Koolituse oodatav tulemus I mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    teab trauma mõju kannatanule ja kannatanu käitumisele ning sellest tulenevaid vajadusi;
•    teab haavatavate kannatanute eripärasid (alaealised, lähisuhtevägivalla ohvrid, seksuaalvägivalla ohvrid);
•    oskab haavatavate kannatanute eripäradega suhtlemisel arvestada;
•    suhtleb kannatanutega austaval, diskreetsel, professionaalsel ja mittediskrimineerival moel.
Koolituse oodatav tulemus II mooduli lõpuks - koolitusel osalenu:
•    hindab kannatanute individuaalseid kaitsevajadusi ning teisese ohvristumise riske;
•    selgitab ohvrile tema õigusi  lihtsalt ja arusaadavalt ning võimalusi kaitsemeetmeteks ja abiteenuste saamiseks;
•    oskab kannatanutega suheldes märgata ning vähendada nende teisese ohvristumise riske;
•    võtab arvesse kannatanuga suhtlemisel tema parimaid huve ning vajadusi;
•    rakendab kannatanu küsitlemisel sensitiivse kohtlemise põhimõtteid.

Teemad:

1. Patrullpaari ballistiliste kaitsevahendite ja tugirelvaga mehitamine, kaheliikmeliseks rünnakrühmaks (formatsiooniks). Autor Rene Murumaa, 2020a