Muusikutele ja muusikaõpetajatele on arvuti abil noteerimise oskus muutumas elementaarseks vajaduseks.

Vabavaralise noodistamise programmi MuseScore abil on võimalik luua nii traditsiooniliselt prinditavaid noote kui ka veebis jagamiseks helindatud noote, mida saab kiiresti ja lihtsalt kohandada vastavalt õpivajadustele (lisada ja eemaldada esitatavaid hääli, muuta esituse tempot, valida helistikku jm). Veebis avaldatavat helindatud noodimaterjali on võimalik kasutada nii muusikalise individuaalõppe toetamiseks kui ka grupitööde korraldamiseks.Puhkpillimuusika ajalugu keskendub nii puhkpillide- kui puhkpillimuusika arenemisele ja ajaloole.