Koolitusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate ja veebipõhiste programmidega. Koolituse käigus saadakse mõtteid, kuidas IKT vahendeid lasteaias kasutada, et õppimine oleks lastele põnev ja sisukas.

Kursus on mõeldud Pärnu Lasteaed Kelluke  õpetajatele, kellel on vajalik omada B2 keeletaset. Koolitus toetab nii suulise kui kirjaliku ametliku keele kasutamise oskuse arendamist ja  kohustuslike dokumentide täitmist eesti keeles B2 tasemel.