Kursus kestab 4 nädalat. Õpilased omandavad teema Mets elukeskonnana , kasutades erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning keskkondi. Tööd tehakse iseseisvalt ja rühmades.