Kursus keskendus õppeaine "Loodsuteadused, tehnoloogia ja ühiskond teemadele, mis on seotud füüsikaga.

Kursuse jooksul tutvume ultrahelidiagnostika, röntgendiagnostika ja tuumadiagnostikaga.

Iga teema kohta olen koostanud juhendi sellest, kuidas vastava teema hinne kujuneb.

Töö on iseseisev. Õppeprotsessi ajal võite omavahel teiste õpilastega ülesandeid ja vastuseid arutada, aga igaüks paneb ise oma vastused kirja nii nagu oskab ja aru saab. Kui leian teie vastustest, et keegi on vastanud täpselt samamoodi, kui mõni klassikaaslane (igasuguste sidesõnade lisamine ei aita!) või olete mõne vastuse 1:1 kopeerinud internetist ja lisaks ka veel jätnud viitamata, loen kogu töö punktisumma nulliks ja see järele vastamisele ei kuulu- tegu on plagiaadi, intellektuaalse varguse ja sisuliselt spikerdamisega.